Bli en del av Expo!

Att vara antirasist handlar om att vara för något. Vi tror på ett samhälle där vi kan leva tillsammans. Ett samhälle som präglas av tolerans och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Intoleranta grupper menar tvärtom att det är omöjligt att samexistera om vi är födda i olika länder, har olika religioner eller en sexuell läggning som bryter av mot den som är norm. Hatläror som antisemitism, islamofobi, homofobi, antiziganism och högerextremism är ett par exempel på politiska miljöer som drivs av intolerans.

Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, utbildning och genom att engagera antirasister. Du kan bli en del av vår verksamhet genom att engagera dig som supporter. Expo är beroende av ekonomiskt stöd i form av donationer från privatpersoner, företag och organisationer. Tillsammans kan vi motverka de intoleranta gruppernas inflytande i samhället.

Vad vi gör

Granskning
Stiftelsen Expo samlar och analyserar information om intoleranta grupper, nätverk och fenomen, samt ger ut Tidskriften Expo och nyhetssajten Expo Idag.

Utbildning
Stiftelsen Expo föreläser varje dag någonstans i Sverige för elever, lärare, kommunpolitiker, poliser, allmänhet med flera.

Engagemang
Stiftelsen Expos syfte är att möta människor och tala om intoleransens konsekvenser. Genom vår utbildningsverksamhet och våra olika publikationer väcker vi intresse och engagemang i breda kretsar.

 Om Expo

Svenska